PEMBERITAHUAN...PENTING...

DIMAKLUMKAN BAHAWA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA AKAN MENGUATKUASAKAN SEPENUHNYA PELAKSANAAN SIJIL VIRTUAL BAGI PENDAFTARAN SYARIKAT ATAU FIRMA DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MULAI 12 JULAI 2010 UNTUK MENGGANTIKAN PENGGUNAAN SIJIL FIZIKAL. SYARIKAT ATAU FIRMA YANG DILULUSKAN PENDAFTARAN MULAI TARIKH DI ATAS AKAN MENERIMA SIJIL VIRTUAL SECARA ATAS TALIAN MELALUI SISTEM ePEROLEHAN.

Nuffnang

PERMOHONAN KOD BIDANG KOMPUTER (210101-210110)


Senarai Kod Bidang ICT (210101-210110)
210101 - Hardware (low end technology) -Supply all types of computer hardware 
Including PC, notebook, printer, document scanner, peripherals and maintenance
210102 - Hardware (high end technology) - All types of server, mainframe, high end 
Printers, storage area network (SAN, NAS) including maintenance
210103 - Software – Supply all computer software, operating system, database, off-the Shelf packages including maintenance
210104 - Software/System development/Customization and maintenance including data  entry, data processing
210105 - Telecommunication/networking-supply product, infrastructure, services including  maintenance (LAN/WAN/Internet/wireless/satellite) - Memerlukan Sijil dari SKMM

210106 - Data management –Provide services including Disaster
210107 - ICT security and firewall, Encryption, PKI, Anti Virus
210108 - Multimedia-products, services and maintenance (video conferencing, web cast,  Graphic design, animation)
210109 - Hardware and Software leasing/renting
210110 - Geographic Information System (GIS) and Services
 
Bagi Permohonan baru atau tambah bidang utuk kod bidang ini terdapat syarat-syarat tambahan yang wajib di penuhi.
Maklumat mengenai kelayakan & Senarai dokumen yang diperlukan untuk Kod Bidang Komputer (210101-210110)

1.Senarai Dokumen Yang diperlukan Untuk Syarikat Sdn Bhd (210101-210110)
 • Borang Perincian Akaun Syarikat Yang Disahkan oleh Pihak Bank
 • Penyata Akaun Bank (3 Bulan Terkini)
 • Resolusi Penandatangan Cek Syarikat (Bank Resolution)
 • Memorandum & Articles Of Association (M&A)
 • Borang 24
 • Borang 49
 • Annual Return Terkini (bagi syarikat yang beroperasi lebih setahun)
 • Borang 32A ( pertukaran pemegang syer)
 • Borang 13 atau Borang 44 (jika berkenaan).
 • Salinan Kad Pengenalan Semua Ahli Pengarah Syarikat /Pemilik Ekuiti (Shareholder)
 • .Salinan Kad Pengenalan Pekerja
 • Penyata Caruman KWSP (EPF) dan Resit Pembayaran (3 Bulan Terkini)
 • Salinan Ijazah Sains Komputer/ Software Engineeering IT/ Setaraf (Pengarah/Pekerja)
 • Salinan Ijazah Kejuruteraan Elektrik / Elektronik / Hardware Engineering (Pengarah/Pekerja) *Pemegang-pemegang ijazah luar negara perlu surat pengesahan dari JPA
 • Untuk bidang 210105 - Memerlukan sijil dari SKMM
 • Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem
 • Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat

2.Senarai Dokumen Yang Diperlukan Untuk Perniagaan Pemilikan Tunggal / PemilikanPerkongsian (210101-210110)
 • Borang Perincian Akaun Syarikat Yang Disahkan oleh Pihak Bank
 • Penyata Akaun Bank (3 Bulan Terkini)
 • Salinan pendaftaran perniagaan (SSM) a) Borang D b) Borang Maklumat perniagaan c) Borang maklumat pemilik
 • Salinan Kad Pengenalan Pemilik Perniagaan
 • Salinan Kad Pengenalan Pekerja 6.Penyata Caruman KWSP (EPF) dan Resit Pembayaran (3 Bulan Terkini)
 • Salinan Ijazah Sains Komputer/ Software Engineeering IT/ Setaraf (Pemilik /Pekerja)
 • Salinan Ijazah Kejuruteraan Elektrik / Elektronik / Hardware Engineering (Pemilik/Pekerja)*Pemegang-pemegang ijazah luar negara perlu surat pengesahan dari JPA
 • Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem
 • Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat