PEMBERITAHUAN...PENTING...

DIMAKLUMKAN BAHAWA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA AKAN MENGUATKUASAKAN SEPENUHNYA PELAKSANAAN SIJIL VIRTUAL BAGI PENDAFTARAN SYARIKAT ATAU FIRMA DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MULAI 12 JULAI 2010 UNTUK MENGGANTIKAN PENGGUNAAN SIJIL FIZIKAL. SYARIKAT ATAU FIRMA YANG DILULUSKAN PENDAFTARAN MULAI TARIKH DI ATAS AKAN MENERIMA SIJIL VIRTUAL SECARA ATAS TALIAN MELALUI SISTEM ePEROLEHAN.

Nuffnang

PERMOHONAN KOD BIDANG BENGKEL KENDERAAN

Permohonan untuk kod bidang penyelenggaraan kenderaan (BENGKEL KENDERAAN) adalah seperti dibawah

**LAWATAN TAPAK AKAN DILAKUKAN OLEH WAKIL PIHAK KEMENTERIAN KEWANGAN**

 • 220116- Motorsikal
 • 220117- Kenderaan bawah 3 ton
 • 220118- Kenderaan melebehi 3 ton (cth; bas, trailers, Specialised vehicles)
 • 220119- Lori pelarik Tanah, Roller dan Forklift
 • 220120- Kerja-kerja khusus (baik pulih enjin dan sebagainya)
 • 220121- Kerja-kerja mengetuk dan mengecat
 • 220122- Alat Hawa Dingin Kenderaan
 • 220123- Membaiki Pulih tempat Duduk/Kusyen dan bumbung

Terdapat syarat-syarat tambahan untuk permohonan baru atau tambahan bidang bagi permohonan ini.

Syarat tambahan dan dokumen adalah seperti senarai di bawah

1.Senarai dokumen yang diperlukan untuk Syarikat Sdn. Bhd. (220116-220123)

 • Borang Pengisytiharan Kementerian Kewangan
 • Borang Perincian Akaun Syarikat Yang disahkan oleh Pihak Bank
 • Penyata Akaun Bank (3 bulan terkini)
 • Resolusi Penandatangan Cek Syarikat (Bank resolution)
 • Memorandum Articles of Association (M&A)
 • Borang 24 (Modal Berbayar RM10,000 ke atas)
 • Borang 49
 • Annual Return terkini (bagi syarikat yang beroperasi lebih setahun)
 • Borang 32A ( pertukaran pemegang syer)
 • Salinan Kad pengenalan Pengarah Syarikat
 • Penyata Caruman KWSP pekerja serta Resit pembayaran (3 Bulan Terkini)(Mekanik atau juruteknik wajib di carum KWSP)
 • Perjanjian Sewa-beli Bengkeli (Tenancy Agreement)
 • Salinan Polisi Insurans Perlindungan kenderaan pelanggan dan Insurans Kebakaran16.Salinan Lesen Perniagaan dari Pihak Berkuasa Tempatan (Cthnya; Lesen DBKL, Majlis Perbandaran, Dewan Bandaraya,Majlis Daerah)1
 • Sijil dari Pihak SIRIM atau MITI atau IKRAM
 • Salinan Invois/Resit atau SuratPerjanjian Sewa-beli Peralatan dan mesin-mesin bengkel
 • Senarai Peralatan Bengkel
 • Peta lakar ke Bengkel
 • Gambar Bengkel
 • Gambar Peralatan dan mesin-mesin yang digunakan

2.Senarai dokumen yang diperlukan untuk Pemilikan Tunggal atau Pemilikan Perkongsian (220116-220123)

 • Borang Pengisytiharan Kementerian Kewangan
 • Borang Perincian Akaun Syarikat Yang Disahkan oleh Pihak Bank
 • Penyata Akaun Bank (3 Bulan Terkini)
 • Salinan pendaftaran perniagaan (SSM) a) Borang D b) Borang Maklumat perniagaan c) Borang maklumat pemilik
 • Salinan Kad Pengenalan Pemilik Perniagaan
 • Penyata Caruman KWSP pekerja serta Resit pembayaran (3 Bulan Terkini)(Mekanik atau juruteknik wajib di carum KWSP)
 • Perjanjian Sewa-beli Bengkeli (Tenancy Agreement)
 • Salinan Polisi Insurans Perlindungan kenderaan pelanggan dan Insurans Kebakaran16.Salinan Lesen Perniagaan dari Pihak Berkuasa Tempatan (Cthnya; Lesen DBKL, Majlis Perbandaran, Dewan Bandaraya,Majlis Daerah)1
 • Sijil dari Pihak SIRIM atau MITI atau IKRAM
 • Salinan Invois/Resit atau SuratPerjanjian Sewa-beli Peralatan dan mesin-mesin bengkel
 • Peta lakar ke Bengkel
 • Gambar Bengkel
 • Senarai perlalatan Bengkel
 • Gambar Peralatan dan mesin-mesin yang digunakan