PEMBERITAHUAN...PENTING...

DIMAKLUMKAN BAHAWA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA AKAN MENGUATKUASAKAN SEPENUHNYA PELAKSANAAN SIJIL VIRTUAL BAGI PENDAFTARAN SYARIKAT ATAU FIRMA DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MULAI 12 JULAI 2010 UNTUK MENGGANTIKAN PENGGUNAAN SIJIL FIZIKAL. SYARIKAT ATAU FIRMA YANG DILULUSKAN PENDAFTARAN MULAI TARIKH DI ATAS AKAN MENERIMA SIJIL VIRTUAL SECARA ATAS TALIAN MELALUI SISTEM ePEROLEHAN.

Nuffnang

PERMOHONAN KOD BIDANG-BIDANG KHAS

Kod bidang-bidang khas adalah seperti percetakan, Insurans, Broker insurans, Pembuat bot/ kapal, Agen Penghantaran.
SILA RUJUK BIDANG-BIDANG TERSEBUT SEPERTI DIBAWAH :-

Syarat utama wajib dipenuhi adalah:•
 • Syarikat tidak dibenarkan beroperasi di rumah kediaman.
 • Penyata caruman KWSP
 • Peta menuju ke premis dan limbungan
 • Lawatan Tapak akan dilakukan oleh pihak kementerian kewangan

Bidang Percetakan 221001 hingga 221013

 • Penguasaan syarikat 100% Bumiputera.
 • Modal berbayar/terkumpul RM10,000.00.
 • Lesen percetakan dari KDN.
 • Surat kelulusan Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan bagi bidang 221009

Pemilik Kapal 221101

 • Modal berbayar/terkumpul RM50,000.00.
 • Penguasaan syarikat sekurang-kurangnya 51% Bumiputera.
 • Certificate Of Malaysian Registry

Broker Perkapalan 2211024

 • Surat Perlantikan daripada Syarikat Perkapalan.
 • Penguasaan syarikat sekurang-kurangnya 51% Bumiputera.
 • Modal berbayar/terkumpul RM50,000.00.

Agen Perkapalan 221103

 • Surat Perlantikan daripada Jabatan Kastam.
 • Penguasaan syarikat sekurang-kurangnya 51% Bumiputera.
 • Modal berbayar/terkumpul RM50,000.00.

Pengangkutan Lori 221104

 • Memiliki lori sendiri.
 • Geran dan Permit Lori.
 • Penguasaan syarikat sekurang-kurangnya 51% Bumiputera.
 • Modal berbayar/terkumpul RM30,000.00.

Agen Penghantaran 221105

 • Surat Perlantikan daripada Jabatan Kastam.
 • Penguasaan syarikat sekurang-kurangnya 51% Bumiputera.
 • Modal berbayar/terkumpul RM30,000.00.

Pembungkusan 221106

 • Mempunyai stor/warehouse.
 • Penguasaan syarikat sekurang-kurangnya 51% Bumiputera.
 • Modal berbayar/terkumpul RM30,000.00.

Syarikat Insurans 221201

 • Lesen daripada Bank Negara Malaysia.
 • Penguasaan syarikat sekurang-kurangnya 51% Bumiputera.
 • Modal berbayar/terkumpul RM100,000.00.

Broker Insurans 221202

 • Lesen daripada Bank Negara Malaysia.
 • Penguasaan syarikat sekurang-kurangnya 51% Bumiputera.
 • Modal berbayar/terkumpul RM100,000.00.

Stevedor 221604

 • Senarai pekerja.
 • Penguasaan syarikat sekurang-kurangnya 51% Bumiputera.
 • Modal berbayar/terkumpul RM30,000.00.

Telly Clerk 221605

 • Mempunyai Telly Clerk yang berpengalaman.
 • Penguasaan syarikat sekurang-kurangnya 51% Bumiputera.
 • Modal berbayar/terkumpul RM30,000.00.

Agen Pengembaraan 221107

 • Lesen daripada Lembaga Penggalak Pelancongan Malaysia (TDC). 4
 • Penguasaan syarikat 100% Bumiputera.
 • Modal berbayar/terkumpul RM100,000.00.

Bengkel 220116 hingga 220123

 • Lesen Perniagaan daripada Pihak Berkuasa Tempatan
 • Polisi insuran perlindungan kenderaan pelanggan.
 • Modal berbayar/terkumpul RM10,000.00

Limbungan 220107

 • Polisi Insuran Perlindungan Bot/Kapal pelanggan.
 • Lesen Perniagaan daripada Pihak Berkuasa Tempatan.
 • Modal berbayar/terkumpul RM 10,000.00.

Pembuat Bot/Kapal 190299

 • Modal berbayar/terkumpul RM 10,000.00.
 • Lesen Perniagaan daripada Pihak Berkuasa Tempatan.
 • Polisi Insuran Perlindungan Bot/Kapal pelanggan.
 • Mempunyai Limbungan Milik Sendiri.
 • Mempunyai Shipway/Launch-way.
 • Mempunyai peralatan:- Bending Machine. -Shaping Machine, Drilling Machine, Cutting Machine, -Lathe Machine, Welding Machine, Grinding Machine,
 • Bilik Hawa Dingin (untuk buat GRP).
 • Syarikat juga mestilah mempunyai kakitangan yang - Welding Specialist (with bot alluminium). - Pekerja mahir/berpengalaman dalam bidang berkenaan. - Marine Engineer. berkelayakan:-