PEMBERITAHUAN...PENTING...

DIMAKLUMKAN BAHAWA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA AKAN MENGUATKUASAKAN SEPENUHNYA PELAKSANAAN SIJIL VIRTUAL BAGI PENDAFTARAN SYARIKAT ATAU FIRMA DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MULAI 12 JULAI 2010 UNTUK MENGGANTIKAN PENGGUNAAN SIJIL FIZIKAL. SYARIKAT ATAU FIRMA YANG DILULUSKAN PENDAFTARAN MULAI TARIKH DI ATAS AKAN MENERIMA SIJIL VIRTUAL SECARA ATAS TALIAN MELALUI SISTEM ePEROLEHAN.

Nuffnang

PERKHIDMATAN PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN (MOF)

Kami merupakan syarikat bumiputra yang bersedia membantu anda dalam urusan bagi mendapatkan lesen kementerian kewangan. Kami memiliki pengalaman yang luas dalam bidang ini dan kami akan cuba sedaya upaya memberikan perkhidmatan yang terbaik dan memastikan pihak anda berjaya mendapatkan lesen kementerian kewangan dengan kadar yang pantas dan mudah.

Kami menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan berikut dengan kadar yang amat berpatutan.

 • Permohonan Baru
 • Permohonan Pembaharuan
 • Tambah Bidang
 • Kemaskini Profil
 • Status Bumiputera
 • Pendaftaran perunding


Perkhidmatan kami terbuka kepada pelanggan-pelanggan seluruh Malaysia.

 • PROSES PENDAFTARAN :-

Pendaftaran dilakukan secara online dan dokumen-dokumen sokongan akan dihantar ke Kementerian Kewangan untuk pengesahan.Segala Proses Permohonan Pendaftaran termasuk penghantaran dokumen ke kementerian kewangan akan dilakukan oleh pihak kami, pihak tuan/puan hanya perlu menyediakan dokumen sokongan yang di perlukan.

SENARAI DOKUMEN SOKONGAN (PERMOHONAN BARU DAN PEMBAHARUAN)

SENARAI DOKUMEN-DOKUMEN SOKONGAN YANG DIPERLUKAN UNTUK PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN :-

1. Perniagaan Pemilikan Tunggal/Pemilikan Perkongsian/Enterprise (R.O.B)(Sole Proprietor / Enterprise / Partnership)

 • Salinan Kad pengenalan Pemilik-pemilik perniagaan.
 • Salinan Penyata Akaun Bank Syarikat yang terkini.
 • Salinan pendaftaran perniagaan (SSM) a) Borang D b) Borang Maklumat perniagaan c) Borang maklumat pemilik
 • Borang perincian bank tentang akaun syarikat yang di sahkan oleh pihak bank
 • Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem
 • Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat

2.Syarikat Sdn Bhd (R.O.C)

 • Salinan Kad Pengenalan semua ahli lembaga pengarah dan pemilik ekuiti (shareholder) syarikat
 • Salinan Borang 24 dan 49 yang di sahkan oleh Setiausaha Syarikat atau Suruhanjaya Syarikat (SSM)
 • Borang pindah milik saham (borang 32A) yang dimatikan setem dan di sahkan oleh setiausaha syarikat atau SSM (jika berkenaan)
 • Memorandum And Articles Of Association (MAA)
 • Annual Return untuk syarikat yang beroperasi lebih dari setahun
 • Resolusi Lembaga Pengarah mengenai kuasa menandatangani cek oleh pihak bank
 • Salinan Penyata Akaun Bank Syarikat terkini
 • Borang perincian bank tentang akaun syarikat yang di sahkan oleh pihak bank
 • Penyata pembayaran KWSP (EPF) terkini & Resit Pembayaran KWSP
 • Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem
 • Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat

3.R.O.S Persatuan/ Koperasi / Pertubuhan

 • Salinan kad pengenalan semua ahli lembaga pengarah
 • Borang pendaftaran Koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan
 • Undang-undang kecil Koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan
 • Minit Mesyuarat Agong terbaru koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan
 • Salinan Penyata akaun bank terkini
 • Resolusi lembaga pengarah mengenai kuasa tandatangan cek bagi akaun yang di sahkan oleh pihak bank
 • Borang perincian bank tentang akaun syarikat yang di sahkan oleh pihak bank
 • Salinan Lesen-lesen yang berkaitan.
 • Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem
 • Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat

Untuk maklumat lanjut tentang harga perkhidmatan yang ditawarkan sila hubungi :- Md Muhaini H/P : 016-9681974

SENARAI KOD BIDANG KEMENTERIAN KEWANGAN

Permohonan tambah bidang adalah tidak terhad. Pembekal-pembekal boleh memilih seberapa banyak bidang yang diperlukan.

PERMOHONAN KOD BIDANG KOMPUTER (210101-210110)


Senarai Kod Bidang ICT (210101-210110)
210101 - Hardware (low end technology) -Supply all types of computer hardware 
Including PC, notebook, printer, document scanner, peripherals and maintenance
210102 - Hardware (high end technology) - All types of server, mainframe, high end 
Printers, storage area network (SAN, NAS) including maintenance
210103 - Software – Supply all computer software, operating system, database, off-the Shelf packages including maintenance
210104 - Software/System development/Customization and maintenance including data  entry, data processing
210105 - Telecommunication/networking-supply product, infrastructure, services including  maintenance (LAN/WAN/Internet/wireless/satellite) - Memerlukan Sijil dari SKMM

210106 - Data management –Provide services including Disaster
210107 - ICT security and firewall, Encryption, PKI, Anti Virus
210108 - Multimedia-products, services and maintenance (video conferencing, web cast,  Graphic design, animation)
210109 - Hardware and Software leasing/renting
210110 - Geographic Information System (GIS) and Services
 
Bagi Permohonan baru atau tambah bidang utuk kod bidang ini terdapat syarat-syarat tambahan yang wajib di penuhi.
Maklumat mengenai kelayakan & Senarai dokumen yang diperlukan untuk Kod Bidang Komputer (210101-210110)

1.Senarai Dokumen Yang diperlukan Untuk Syarikat Sdn Bhd (210101-210110)
 • Borang Perincian Akaun Syarikat Yang Disahkan oleh Pihak Bank
 • Penyata Akaun Bank (3 Bulan Terkini)
 • Resolusi Penandatangan Cek Syarikat (Bank Resolution)
 • Memorandum & Articles Of Association (M&A)
 • Borang 24
 • Borang 49
 • Annual Return Terkini (bagi syarikat yang beroperasi lebih setahun)
 • Borang 32A ( pertukaran pemegang syer)
 • Borang 13 atau Borang 44 (jika berkenaan).
 • Salinan Kad Pengenalan Semua Ahli Pengarah Syarikat /Pemilik Ekuiti (Shareholder)
 • .Salinan Kad Pengenalan Pekerja
 • Penyata Caruman KWSP (EPF) dan Resit Pembayaran (3 Bulan Terkini)
 • Salinan Ijazah Sains Komputer/ Software Engineeering IT/ Setaraf (Pengarah/Pekerja)
 • Salinan Ijazah Kejuruteraan Elektrik / Elektronik / Hardware Engineering (Pengarah/Pekerja) *Pemegang-pemegang ijazah luar negara perlu surat pengesahan dari JPA
 • Untuk bidang 210105 - Memerlukan sijil dari SKMM
 • Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem
 • Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat

2.Senarai Dokumen Yang Diperlukan Untuk Perniagaan Pemilikan Tunggal / PemilikanPerkongsian (210101-210110)
 • Borang Perincian Akaun Syarikat Yang Disahkan oleh Pihak Bank
 • Penyata Akaun Bank (3 Bulan Terkini)
 • Salinan pendaftaran perniagaan (SSM) a) Borang D b) Borang Maklumat perniagaan c) Borang maklumat pemilik
 • Salinan Kad Pengenalan Pemilik Perniagaan
 • Salinan Kad Pengenalan Pekerja 6.Penyata Caruman KWSP (EPF) dan Resit Pembayaran (3 Bulan Terkini)
 • Salinan Ijazah Sains Komputer/ Software Engineeering IT/ Setaraf (Pemilik /Pekerja)
 • Salinan Ijazah Kejuruteraan Elektrik / Elektronik / Hardware Engineering (Pemilik/Pekerja)*Pemegang-pemegang ijazah luar negara perlu surat pengesahan dari JPA
 • Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem
 • Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat

PERMOHONAN KOD BIDANG PEMBUAT *99

KOD BIDANG PEMBUAT *99
**LAWATAN TAPAK AKAN DILAKUKAN OLEH WAKIL PIHAK KEMENTERIAN KEWANGAN**
Permohonan Bidang Pembuat adalah untuk syarikat-syarikat pembekal yang mempunyai kilang sahaja.
Kod bidang pembuat perlulah spesifik Contohnya Pembuat Piala di bawah kod bidang 070299. Pihak pembekal perlu menyatakan jenis produk yang dihasilkan.
Di bawah ini senarai dokumen yang diperlukan untuk permohonan bidang pembuat.
 • Borang Pengisytiharan Kementerian Kewangan
 • Borang Perincian Akaun Syarikat Yang disahkan oleh Pihak Bank
 • Penyata Akaun Bank (3 bulan terkini)
 • Resolusi Penandatangan Cek Syarikat (Bank resolution)
 • Memorandum Articles of Association (M&A)
 • Borang 24 (Modal Berbayar RM10,000 ke atas)
 • Borang 49
 • Annual Return terkini (bagi syarikat yang beroperasi lebih setahun)
 • Borang 32A ( pertukaran pemegang syer)
 • Salinan Kad pengenalan Pengarah Syarikat
 • Penyata Caruman KWSP pekerja serta Resit pembayaran (3 Bulan Terkini)(Pengurus, juruteknik, operator pengeluaran wajib di carum KWSP)
 • Perjanjian Sewa-beli premis/kilang operasi (Tenancy Agreement)
 • Salinan Polisi Insurans Perlindungan Kilang Pekerja dan Insurans Kebakaran
 • Salinan Lesen Perniagaan dari Pihak Berkuasa Tempatan (Cthnya; Lesen DBKL, Majlis Perbandaran, Majlis Daerah)
 • Sijil dari Pihak SIRIM atau MITI atau IKRAM
 • Salinan Invois/Resit atau SuratPerjanjian Sewa-beli Peralatan dan mesin-mesin yang digunakan
 • Peta lakar ke Premis atau kilang beroperasi
 • Gambar Premis/Kilang
 • Gambar Peralatan dan Mesin-mesin yang digunakan
 • Nama produk yang dikeluarkan dan kuantiti pengeluaran sebulan.

PERMOHONAN KOD BIDANG BENGKEL KENDERAAN

Permohonan untuk kod bidang penyelenggaraan kenderaan (BENGKEL KENDERAAN) adalah seperti dibawah

**LAWATAN TAPAK AKAN DILAKUKAN OLEH WAKIL PIHAK KEMENTERIAN KEWANGAN**

 • 220116- Motorsikal
 • 220117- Kenderaan bawah 3 ton
 • 220118- Kenderaan melebehi 3 ton (cth; bas, trailers, Specialised vehicles)
 • 220119- Lori pelarik Tanah, Roller dan Forklift
 • 220120- Kerja-kerja khusus (baik pulih enjin dan sebagainya)
 • 220121- Kerja-kerja mengetuk dan mengecat
 • 220122- Alat Hawa Dingin Kenderaan
 • 220123- Membaiki Pulih tempat Duduk/Kusyen dan bumbung

Terdapat syarat-syarat tambahan untuk permohonan baru atau tambahan bidang bagi permohonan ini.

Syarat tambahan dan dokumen adalah seperti senarai di bawah

1.Senarai dokumen yang diperlukan untuk Syarikat Sdn. Bhd. (220116-220123)

 • Borang Pengisytiharan Kementerian Kewangan
 • Borang Perincian Akaun Syarikat Yang disahkan oleh Pihak Bank
 • Penyata Akaun Bank (3 bulan terkini)
 • Resolusi Penandatangan Cek Syarikat (Bank resolution)
 • Memorandum Articles of Association (M&A)
 • Borang 24 (Modal Berbayar RM10,000 ke atas)
 • Borang 49
 • Annual Return terkini (bagi syarikat yang beroperasi lebih setahun)
 • Borang 32A ( pertukaran pemegang syer)
 • Salinan Kad pengenalan Pengarah Syarikat
 • Penyata Caruman KWSP pekerja serta Resit pembayaran (3 Bulan Terkini)(Mekanik atau juruteknik wajib di carum KWSP)
 • Perjanjian Sewa-beli Bengkeli (Tenancy Agreement)
 • Salinan Polisi Insurans Perlindungan kenderaan pelanggan dan Insurans Kebakaran16.Salinan Lesen Perniagaan dari Pihak Berkuasa Tempatan (Cthnya; Lesen DBKL, Majlis Perbandaran, Dewan Bandaraya,Majlis Daerah)1
 • Sijil dari Pihak SIRIM atau MITI atau IKRAM
 • Salinan Invois/Resit atau SuratPerjanjian Sewa-beli Peralatan dan mesin-mesin bengkel
 • Senarai Peralatan Bengkel
 • Peta lakar ke Bengkel
 • Gambar Bengkel
 • Gambar Peralatan dan mesin-mesin yang digunakan

2.Senarai dokumen yang diperlukan untuk Pemilikan Tunggal atau Pemilikan Perkongsian (220116-220123)

 • Borang Pengisytiharan Kementerian Kewangan
 • Borang Perincian Akaun Syarikat Yang Disahkan oleh Pihak Bank
 • Penyata Akaun Bank (3 Bulan Terkini)
 • Salinan pendaftaran perniagaan (SSM) a) Borang D b) Borang Maklumat perniagaan c) Borang maklumat pemilik
 • Salinan Kad Pengenalan Pemilik Perniagaan
 • Penyata Caruman KWSP pekerja serta Resit pembayaran (3 Bulan Terkini)(Mekanik atau juruteknik wajib di carum KWSP)
 • Perjanjian Sewa-beli Bengkeli (Tenancy Agreement)
 • Salinan Polisi Insurans Perlindungan kenderaan pelanggan dan Insurans Kebakaran16.Salinan Lesen Perniagaan dari Pihak Berkuasa Tempatan (Cthnya; Lesen DBKL, Majlis Perbandaran, Dewan Bandaraya,Majlis Daerah)1
 • Sijil dari Pihak SIRIM atau MITI atau IKRAM
 • Salinan Invois/Resit atau SuratPerjanjian Sewa-beli Peralatan dan mesin-mesin bengkel
 • Peta lakar ke Bengkel
 • Gambar Bengkel
 • Senarai perlalatan Bengkel
 • Gambar Peralatan dan mesin-mesin yang digunakan

PERMOHANAN STATUS BUMIPUTERA

Pembekal-pembekal yang ingin memohon status taraf bumiputera perlu memenuhi syarat-syarat dan senarai dokumen adalah seperti di bawah mengikut jenis pendaftaran :
NOTA : LAWATAN TAPAK AKAN DILAKUKAN OLEH WAKIL KEMENTERIAN KEWANGAN.

1. Perniagaan Pemilikan Tunggal/Pemilikan Perkongsian
 • Salinan Kad pengenalan Pemilik
 • Salinan Penyata Akaun Bank terkini
 • Salinan pendaftaran perniagaan (SSM) a) Borang D b) Borang Maklumat perniagaan c) Borang maklumat pemilik
 • Borang Perincian Bank yang di sahkan oleh pihak bank
 • Peta Lakar ke premis/pejabat
 • Surat Akuan Bersumpah Pengusaan Syarikat 100% Bumiputera atau Sijil keahlian Syarikat daripada Dewan perniagaan Melayu (DPMM)
 • Carta organisasi syarikat 8- Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem
 • Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat

2. Syarikat Sdn Bhd

 • Salinan Borang 24 dan 49 yang di sahkan oleh Setiausaha Syarikat atau Suruhanjaya Syarikat (SSM)
 • Borang Pindah milik saham (Form 32A) yang telah di matikan setem dan di sahkan oleh setiausaha syarikat atau SSM (jika berkenaan)
 • Memorandum And Articles Of Association (MAA)
 • Salinan Borang 44 atau Borang 13
 • Annual Return untuk syarikat yang beroperasi lebih dari setahun
 • Resolusi Lembaga Pengarah mengenai kuasa menandatangani cek oleh pihak bank
 • Salinan Penyata Akaun Bank terkini
 • Borang Perincian Bank yang di sahkan oleh pihak bank
 • Penyata pembayaran KWSP (EPF) terkini
 • Surat Akuan Bersumpah Pengusaan Syarikat 100% Bumiputera atau Sijil keahlian Syarikat daripada Dewan perniagaan Melayu (DPMM)
 • Peta Lakar ke pejabat/premis
 • Carta organisasi Syarikat
 • Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem
 • Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat

3.Persatuan/ Koperasi / Pertubuhan

 • Salinan kad pengenalan salah seorang ahli lembaga pengarah atau pengurus
 • Borang pendaftaran Koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan
 • Undang-undang kecil Koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan
 • Minit Mesyuarat Agong terbaru koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan
 • Salinan Penyata akaun bank terkini
 • Resolusi lembaga pengarah mengenai kuasa tandatangan cek bagi akaun yang di sahkan oleh pihak bank
 • Borang perincian bank atau surat pengesahan bank mngenai kuasa menandatangani cek oleh pihak bank
 • Salinan Lesen-lesen yang berkaitan.
 • Surat Akuan Bersumpah Penguasaan Syarikat 100% Bumiputera atau Sijil keahlian Syarikat daripada Dewan perniagaan Melayu (DPMM)
 • Peta Lakar ke pejabat/premis
 • Carta organisasi pertubuhan
 • Salinan Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri) pejabat yang telah disetem
 • Resit sewa pejabat (3 bulan terakhir) atau dokumen Hak Milik pejabat